<div align="center"> <h1>Doktoranci Polscy</h1> <h3>Strona doktorantów z całej Polski</h3> <p></p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://www.igf.fuw.edu.pl/doktoranci/" rel="nofollow">www.igf.fuw.edu.pl/doktoranci/</a></p> </div>